Дослідження біохімічної лабораторії

biohim

 • Сечовина крові
 • Креатинін крові
 • Креатинін сечі
 • Сечова кислота крові
 • Сечова кислота сечі
 • Кисла фосфотаза
 • Лужна фосфотаза
 • Щавелєва кислота сечі
 • Аланінамінотрансфераза
 • Амілаза крові
 • Амілаза сечі
 • Г Г Т Т
 • Білірубін загальний
 • Білірубін прямий
 • Холестерин крові
 • Тімолова проба
 • В-ліпопротеїдний холестерин крові
 • Тригліцериди
 • Холестерин жовчі
 • Жовчні кислоти
 • Ф А Ж
 • Глюкоза крові
 • Глюкоза сечі
 • Калій крові
 • Калій сечі
 • Натрій крові
 • Натрій сечі
 • Кальцій крові
 • Кальцій сечі
 • Фосфор крові
 • Фосфор сечі
 • Ацетон сечі
 • Сивороточне залізо
 • Д Ф А
 • Протромбін крові
 • Загальний білок крові
 • Білкові фракції
 • Середні молекули
 • Визначення альбумінів в сирватці крові
 • Магній крові
 • Магній сечі
 • Взяття крові з вени
 • Внутрішньовенні ін’єкції з препаратом хворого
 • Внутрішньом’язеві ін’єкції з препаратом хворого
 • Курс аутогемотерапії
 • Кал на дизбактеріоз
 • Бак.аналіз жовчі, сечі,крові + чутливість до антибіотик